Rösträtt i kommunala val och EU-val

Medborgare i den europeiska unionen som är bosatta i Frankrike har rösträtt i kommunala val på samma villkor som fransmännen. Dessutom har unionsmedborgare rätt att rösta i val till Europaparlamentet i det land han eller hon är bosatt i.

Alla som är medborgare i något av EU:s medlemsländer är också medborgare i unionen (med undantag för Tyskland och Storbritannien som har särskilda definitioner). Som bosatt i Frankrike räknas den unionsmedborgare som har sin verkliga bostad i landet och bor där kontinuerligt. Du måste välja i vilket land du vill rösta i valet till europaparlamentet. Ingen har rätt att avlägga två röster i ett och samma val. För att få rösta i ett val måste du skriva in dig på ditt rådhus (mairie) tilläggsröstlängd (liste électorale complémentaire). Det finns två stycken olika tilläggsröstlängder, en som är giltig i kommunalvalen och en som är giltig i val till europaparlamentet.

För att få skriva in dig måste du:

 • Fylla i en blankett om röstlängdsinskrivning
 • Visa upp en giltig ID-handling
 • Visa upp en handling som bevisar var du bor (elräkning eller skattintyg)
 • Skriftligt intyga följande: Vid kommunala val (Election des conseillers municipaux)
 1. Din nationalitet
 2. Din franska adress
 3. Att du inte fråntagits din rösträtt i sverige eller Frankrike.

Val till europaparlamentet (Elections européennes)

 1. Din nationalitet
 2. Din franska adress
 3. Eventuellt var du senast bodde i Sverige
 4. Att du inte fråntagits din rösträtt i Sverige eller Frankrike
 5. Att du endast kommer rösta i Frankrike.

Ditt «mairie» kommer att bistå dig med ett speciellt röstkort som enbart är giltigt i kommunala val och val till europaparlamentet.

Vad tyckte du?
[snitt: 0]

Leva i Paris

Leva i Paris är en Parisguide lite utöver det vanliga. Vi vänder sig inte främst till de mångtaliga turister som varje år vill möta våren, sommaren eller kanske hösten i Paris, utan till dig som har planerat att stanna lite längre tid än över ett veckoslut. Leva i Paris vill vara en hjälpande hand i den administrativa djungeln och hjälpa dig att orientera dig mellan la Sécu och la CAF.

Du gillar kanske också...