Vill du gifta dig i Frankrike?

Många gånger förknippas Paris med kärlek och romantik. Hur många par har inte förlovat sig längst upp i Eiffeltornet, eller under Triumfbågens höga valv? I Frankrike förättas vigseln av borglig myndighet. Franska trosasmfund har ingen vigselrätt. Vill man ändå ha en cermoni i kyrkan efteråt går detta givetvis bra.

Vigsel mellan svenska medborgare

Borgligt
Svenska ambassaden i Paris har rätt att förrätta vigsel mellan svenska medborgare. Vigseltillfällena är dock få och trycket stort. Tid måste bokas mycket lång tid i förväg. Den borgerliga cermonin tar cirka 10 minuter och utförs av en ambassadtjänsteman. Kostanden uppgår för närvarande till 55€. Hindersprövning måste göras och sändas i orgianal till ambassaden senast en vecka före vigseln.

Hindersprövningen görs gemensamt på skattekontor i den kommun där någon av er är folkbokförd. Är ni båda utflyttade från Sverige och ej längre folkbokförda i en svensk kommun ska hindersprövning göras vid ambassaden. Ladda ner blanketten nr 7880 ”Ansökan och försäkran, Hindersprövning » på skatteverkets hemsida.

För fler frågor kontakta ambassaden
Mail: ambassaden.paris-konsular@foreign.ministry
Telefon: 0033 1 44 18 88 40
Adress: Ambassade de Suède 17, rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris, France

Kyrkligt
Avsaknaden av vigselrätt för trossamfund gäller givetvis även svenska institutioner i Frankrike. Svenska kyrkan i Paris erbjuder i stället välsignelse. Innan välsignelsen måste ni dock gifta er borgerligt. Detta kan, som ovan angett, göras vid svenska ambassaden. Lättast är nog dock att kontakta en borglig vigselförrättare i Sverige.

Borgliga vigselförrättare utses av länsstyrelsen i respektive län. Ni kan beställa tid genom att kontakta kommunkontoret eller tingsrätten i den kommun ni vill gifta er i. Normalt går det bra att boka med kort varsel om man inte har  krav på tidpunkt och plats etc. Innan vigsel måste man begära hindersprövning hos skatteverket. Hindersprövningen har gäller sedan i fyra månader. Välsignelse kan bokas genom svenska kyrkans i Paris expedition. Priset för ceremonin varierar mellan 250€ – 750€ beroende på om man är medlem i församlingen och storleken på gruppen. Till välsignelsen skall medföras det borgliga vigselbeviset.

Kontakt
Adress:   Svenska Sofiaförsamlingen 9, rue Médéric, 75017 PARIS
Telefon: 00 33 1 44 29 70 00
Mail : info@svenskakyrkanparis.com

Vigsel inför fransk myndighet
Om en eller någon av er är boende i Frankrike kan ni ingå äktenskap inför fransk myndighet. Som ovan nämnts har trossamfunden i Frankrike ingen vigselrätt. Behöriga vigselförrättare finns vid ”La Mairie”, borgmästarämbetet. Någon av er måste vara skriven i den kommun där ni vill gifta er. Kontakta la mairie så kan de ge vidare information om vilka intyg ni bör införskaffa. För att du som svensk skall få gifta dig krävs det att ambassaden utfärdar ett så kallat certificat de coutume, vilket är en översättning av bevis om hindersprövning. Om du är folkbokförd i Sverige bör du kontakta skattemyndigheten i den kommun du är folkbokförd i som vidare gör hindersprövningen. Intyg om hindersprövningen, personbevis samt kopia av ditt och din blivande make/makas id-handling skickas sedan till ambassaden i Paris som i sin tur utfärdare certificat de coutume. Är du däremot utflyttad från Sverige och numera bosatt i Frankrike ska hindersprövning göras vid ambassaden.

Ladda ner blanketten nr 7880 ”Ansökan och försäkran, Hindersprövning” på skatteverkets hemsida. Underteckna blanketten och återsänd intyget tillsammans med kopia av ditt svenska pass, kopia av din blivande make/makas id-handling samt komplett personbevis innehållande uppgifter om ditt aktuella civilstånd och dina föräldrars namn och födelsedata (obs. Översatt till franska). Ambassaden utfärdar sedan certificat de coutume till ett pris av 16 €.

Vad tyckte du?
[snitt: 0]

Leva i Paris

Leva i Paris är en Parisguide lite utöver det vanliga. Vi vänder sig inte främst till de mångtaliga turister som varje år vill möta våren, sommaren eller kanske hösten i Paris, utan till dig som har planerat att stanna lite längre tid än över ett veckoslut. Leva i Paris vill vara en hjälpande hand i den administrativa djungeln och hjälpa dig att orientera dig mellan la Sécu och la CAF.

Du gillar kanske också...