Kategori: Rättigheter

Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd

Personer med medborgarskap i ett EU/EES land eller Schweiz behöver inte längre ansöka om uppehållstillstånd vid flytt till Frankrike, ej heller behövs något arbetstillstånd. Det är dock fortfarande möjligt att ansöka om ett uppehållstillstånd....

Arbetstillstånd

Arbetstillstånd

Inom EU gäller fri rörlighet på arbetsmarknaden. Det innebär att du inom dessa länder har rätt att söka och ta arbete utan att ha arbetstillstånd. De flesta jobb kräver att du kan tala, skriva...

Anställningsformer, rättigheter och skyldigheter

Anställningsformer, rättigheter och skyldigheter

Det finns två typer av anställningsformer i Frankrike: CDI: Contrat durée Indéterminée (tillsvidareanställning) och CDD: Contrat durée déterminée (tidsbegränsad anställning). Läs noggrant ditt kontrakt innan du skriver på ditt anställningsavtal. Om du inte förstår,...

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslösförsäkringen i Frankrike är obligatorisk. Ungefär två tredjedelar av A-kasseavgiften betalas av din arbetsgivare, resten dras av din lön. Ansökan om arbetslöshetsersättning görs hos ASSEDIC. De behandlar din förfrågan och bedömer om du är...