Att studera språk med CSN-stöd

De finns tre språkskolor i Paris som är godkända av CSN. Det finns därmed möjlighet att få studiestöd och ta studielån när du läser vid dessa skolor. Du kan också ansöka om att få ett lån beviljat som täcker den ofta höga studieavgiften. För att man skall få ut hela studiestödet krävs att man studerar på heltid. Detta brukar normalt sett innefatta minst 18 timmars undervisning per vecka.

Ansökan
När du anmält dig till en skola som du vill studera på är det dags att ansöka om studiemedel. Fyll i blanketten Ansökan om studiemedel för studier utomlands (nr 5501M) som du finner här och skicka in den signerad. Här kan du också ansöka om lån till studieavgiften (blankett). För att du ska få din första utbetalning måste någon ansvarig på skolan fylla i och signera blanketten Intyg om språkkurs, franska (5510M), som fungerar som studieförsäkran. Du hittar den här. Glöm ej heller att du själv måste lämna en studieförsökring på mina sidor.

Information om de olika skolorna

Sorbonne
Det välkända universitetet Sorbonne har språkkurser för utlänningar. Egentligen studerar man inte på universitetet, utan på ett campus som är knutet till Sorbonne. Det negativa med detta är givetvis att man inte får direkt kontakt med de franska studenterna. Sorbonne har både kurser på dagtid och kvällskurser som omfattar allt mellan 6 och 20 timmar per vecka, beroende på hur mycket du vill läsa. Givetvis finns här kurser både för dig som är nybörjare och dig som vill lära dig mer avancerad franska. För att få ekonomisk hjälp från CSN krävs det studier på heltid, det vill säga 20 timmar per vecka. Sorbonne erbjuder två terminer per läsår och varje termin omfattar cirka 4 månader. Dessutom har skolan kortare sommar-och höstperioder. Kurserna är ganska dyra. Att studera på heltid en termin kostar runt 1800€. Du kan skriva in dig i förväg, innan du kommer till Paris, på skolans hemsida. Här finner du också mer information om kursernas innehåll. Väl på plats får du göra ett inskrivningstest för att skolan skall kunna placera dig i en grupp på rätt nivå. Studierna avslutats med ett muntligt och ett skriftligt prov. Om du klarar dessa får du ett diplom. Det finns också möjlighet att göra de nationella språktesten DELF och DALF som kan vara användbara när man söker jobb.

Institut catholique de Paris
Det finns ett privat universitet vid namn Institut catholique de Paris som erbjuder franskundervisning. Man kan här läsa allt ifrån 3 till 30 timmar per vecka på alla nivåer. Liksom Sorbonne har skolan två stycken terminer, men också kortare intensiva kurser. 18 timmar per vecka räknas som heltid och det kostar ungefär 2300 €/termin Skolan erbjuder många typer av tematiska kurser, så som konsthistoria, skrivkurs etc. och efter inskrivningsprovet sätter du själv ihop ditt schema med hjälp av en lärare. Kurserna avslutas med muntlig och skriftlig examination som ger ett diplom. Dessutom använder sig skolan av så kallade European Credits som kan omvandlas till de nya svenska högskolepoängen (hp). Mer information finns här.

Accord
Accord, en privat språkskola i centrala Paris kan man välja exakt vilken vecka på terminen man vill börja. Den stora flexibiliteten är visserligen bekväm men gör dock att klasserna inte blir så sammanhållna. Skolan använder sig inte av läroböcker utan av aktuella ämnen i litteratur och dagspress. Du kan välja om du vill läsa allt ifrån 1 till 20 veckor. 26 lektioner à 45 minuter per vecka kostar mellan 280 – 320 € per vecka beroende på hur många veckor du betalar för.

Det finns givetvis många andra språkskolor i Paris, om du inte nödvändigtvis vill studera med studiestöd. För vidare information läs under artikeln språkskolor.

Vad tyckte du?
[snitt: 0]

Leva i Paris

Leva i Paris är en Parisguide lite utöver det vanliga. Vi vänder sig inte främst till de mångtaliga turister som varje år vill möta våren, sommaren eller kanske hösten i Paris, utan till dig som har planerat att stanna lite längre tid än över ett veckoslut. Leva i Paris vill vara en hjälpande hand i den administrativa djungeln och hjälpa dig att orientera dig mellan la Sécu och la CAF.

Du gillar kanske också...