Det franska skolsystemet

I Frankrike är skolan obligatorisk mellan 6 och 16 års ålder men vanligast är att barnen börjar den frivilliga förskolan (école maternelle) redan vid tre års ålder. Förskolan har ett utbildnings- och läroprogram. Undervisningspersonalen har, för att bli behöriga, studerat i 5 år och har även möjlighet att arbeta på låg-och mellanstadiet.

De första fem obligatoriska åren som motsvarar låg- och mellanstadiet kallas l’école primaire och består av klasserna CP, CE1, CE2, CM1 och CM2. Detta följs av le collège, högstadiet, som innefattar fyra år (6eme, 5eme, 4eme, 3eme).

Efter högstadiet väljer man i Frankrike att gå en två- eller treårig fackskola som i slutänden ger en yrkesexamen (Brevet d´Études Professionnelles ”BEP” eller Certificat d´Aptitudes professionnelles ”CAP”) alternativt att gå ett treårigt gymnasieprogram. Le lycée, som det franska gymnasiet kallas, har fyra olika inriktningar, litterär, vetenskaplig, ekonomisk och teknisk. Årskurserna heter seconde, première och terminale. Gymnasiestudierna avslutas med examensprov som sedermera ger en examen le baccalauréat le bac”.

De elever som inte lyckas få godkända resultat får gå om sista året. Rent generellt är det ganska vanligt att elever får gå om en klass redan på lägre nivå. Betygsskalan är mellan 0 och 20. Läsåret är indelat i tre terminer som börjar i september, januari och april. De flesta loven är 2 veckor långa och sommaruppehållet brukar sträcka sig från början av juli till början av september. Franska skolungdomar har ofta onsdagseftermiddagarna, eller rent ut av hela onsdagen lediga för att eleverna ska kunna utöva olika sporter och fritidsaktiviteter. Detta innebär att skoldagarna blir långa redan för de små barnen för att man skall få ihop alla timmar.

Den franska skolan är ganska strikt och disciplinerad jämfört med den svenska. Skoluniform är dock ovanligt. Lärarna nias oftast och tilltalas med Madame, Monsieur eller Mademoiselle.

Vad tyckte du?
[snitt: 4.5]

Leva i Paris

Leva i Paris är en Parisguide lite utöver det vanliga. Vi vänder sig inte främst till de mångtaliga turister som varje år vill möta våren, sommaren eller kanske hösten i Paris, utan till dig som har planerat att stanna lite längre tid än över ett veckoslut. Leva i Paris vill vara en hjälpande hand i den administrativa djungeln och hjälpa dig att orientera dig mellan la Sécu och la CAF.

Du gillar kanske också...