Graviditet och mammaledighet i Frankrike

Att vara gravid i Frankrike är en hel vetenskap. Rent allmänt så är skillnaden mellan Sverige och Frankrike att man här har en större valfrihet och därmed också ett större ansvar. Man inte bara kan, utan måste välja allt själv. Till att börja med finns ingen motsvarighet till MVC, utan man väljer själv gynekolog för läkarbesöken, sjukhus för förlossningen, lab för provtagningarna, radiolog för ultraljuden, barnmorska för föräldrakursen…

Allt är ditt eget ansvar. Du kommer inte att bli kallad någonstans. Det första steget är att välja det sjukhus eller den klinik där du skall föda. Om du bor i Parisregionen bör du ringa så fort du vet att du är gravid, för att vara säker på att få en plats. Om du väljer ett statligt sjukhus, så följs du oftast inte på det sjukhus du skall föda på förrän i slutet av graviditeten. Du hänvisas i stället till en privatpraktiserande gynekolog. På privata kliniker eller utanför Parisregionen kan det vara annorlunda. Nästa steg är att alltså att hitta en gynekolog som följer dig under graviditeten. Man kan även följas av en barnmorska, men det är ovanligt. Under graviditeten skall du gå på sju obligatoriska läkarbesök. Det första besöket äger rum i första trimestern. Detta följs upp med ett besök varje månad frpn och med den fjärde månaden.

Inför varje besök hos gynekologen skall du ta ett visst antal prover. Detta gör du på ett lab (laboratoire d’analyses médicales). Vid första tillfället testas du bland annat för HIV, immunitet mot röda hund och toxoplasmos. Man kollar även blodvärdet samt äggvita och socker i urinen. Om man inte är immun mot toxoplasmos tas ett blodprov i månaden under hela graviditeten för att upptäcka en eventuell infektion. I slutet av graviditeten, inför förlossningen, tas ett prov för GBS. I samband med första ultraljudet erbjuds du att göra ett blodprov för att utvärdera risken för Downs syndrom. Liksom i Sverige kan man även göra fostervattensprov eller moderkaksprov, men om man är under 38 år så erbjuds det inte rutinmässigt. Under graviditeten erbjuds du tre ultraljud, ett i varje trimester. Vid det första mäts fostret för att beräkna dess ålder och därmed fastställa graviditetens start och beräknat förlossningsdatum. Utöver det så mäts nackuppklaringen (NUPP-test), vilket tillsammans med ett blodprov och din ålder ger en beräknad risk för Downs syndrom. Vid det andra ultraljudet görs en grundlig genomgång av alla organ. Vid det tredje ultraljudet kontrolleras att fostret växer som det skall och att allt ser bra ut. Vid det första läkarbesöket fyller gynekologen i blanketten ”Premier examen prénatal”, som du kompletterar och skickar, enligt anvisningarna, till la Sécu och la CAF. Blanketten skall skickas in innan slutet av graviditetens tredje månad. I och med denna anmälan ersätter la Sécu de obligatoriska läkarbesöken till 100%. Från och med sjätte månaden ersätts alla läkarbesök och andra utlägg (mediciner, provtagningar, etc.), med eller utan koppling till graviditeten, till 100%.

Ultraljuden ersätts till 70% till och med femte månaden och till 100% därefter. För att få full ersättning måste du ha anmält dig hos en husläkare (médecin traitant) och följa reglerna för remittering (parcours de soins coordonné). Notera även att la Sécu ersätter en viss del av ett givet maxbelopp. Om läkaren tar ut en högre avgift får du betala det själv eller via din kompletterande sjukförsäkring (mutuelle). La CAF betalar ut ett inkomstbaserat födelsebidrag (prime à la naissance) på  889,72 euro (mars 2009). Om du inte redan är inskriven i la CAF, så behöver du, förutom ovan nämnda blankett, även fylla i en blankett som kan hämtas här (Déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement). Du är inte skyldig att meddela din arbetsgivare att du är gravid förrän din mammaledighet börjar.

Det papper som kommer att efterfrågas är troligen den anmälan som du skickat till la Sécu, så tänk på att spara din kopia. Du har rätt att gå på de obligatoriska läkarbesöken på betald arbetstid. Andra förmåner, som viss arbetstidsförkortning, kan finnas i kollektivavtalet. För att omfattas av den franska föräldraförsäkringen måste du ha jobbat under minst åtta trimestrar under de två senaste åren. Mammaledigheten är för första och andra barnet 16 veckor, varav minst tre måste tas ut innan beräknat förlossningsdatum. Med tredje barnet är mammaledigheten 26 veckor (varav minst åtta innan). Pappaledigheten består av tre dagar som skall tas ut i samband med förlossningen och elva dagar (i följd) som skall tas ut innan barnet är fyra månder. Ersättningen som betalas ut motsvarar hela lönen, beräknat på medellönen under de tre senaste månaderna, med ett tak på 81,49 euro (mars 2013) per dag (även lördag, söndag och helgdag). Många kollektivavtal stipulerar en högre ersättning, till exempel bibehållen lön även utöver la Sécus tak. Om föräldrarna inte är gifta, så kan pappan från och med sjätte månaden göra en faderskapsanmälan (reconnaissance anticipée) på la Mairie där ni bor. Detta förenklar byråkratin då barnet är fött.

Denna artikel är skriven av Hanna, en av LIP:s läsare. Tack!

Vad tyckte du?
[snitt: 0]

Leva i Paris

Leva i Paris är en Parisguide lite utöver det vanliga. Vi vänder sig inte främst till de mångtaliga turister som varje år vill möta våren, sommaren eller kanske hösten i Paris, utan till dig som har planerat att stanna lite längre tid än över ett veckoslut. Leva i Paris vill vara en hjälpande hand i den administrativa djungeln och hjälpa dig att orientera dig mellan la Sécu och la CAF.

Du gillar kanske också...