Dina rättigheter som au pair

Många svenskar kommer till Paris, liksom till många andra europeiska storstäder, för att jobba som barnvakt, au pair, på franska: jeune garçon/fille au pair. För arbetet som utförs (ofta barnvaktning och enklare hushållsarbete) får du som au pair ofta en mindre summa fickpengar samt kost och logi (en liten studio eller ett rum i familjens lägenhet/hus). En normal au pair-lön ligger på ungefär 100 euro/vecka. Ibland erbjuder familjen också andra förmåner så som tunnelbanekort, telefon eller betalda språkstudier. Frankrike har skrivit på ett av EU framarbetat avtal som reglerar au pair-arbete.

Avtalstexten i korthet är följande:

  1. Ålder 18-30 år.
  2. Anställningstid högst ett år, i undantagsfall två år.
  3. Den anställda skall uppvisa läkarintyg, som utfärdats mindre än tre månader före anställningen och beskriver personens allmänna hälsotillstånd.
  4. Den au pair-anställdas och värdfamiljens rättigheter och skyldigheter skall beskrivas i ett avtal. Avtalet skall beskriva hur au pairen skall delta i familjelivet samtidigt som han/hon skall åtnjuta ett visst mått av oberoende
  5. Den au pair-anställda skall få kost, logi och om möjligt eget rum, skall få tillräckligt med tid för att delta i språkundervisning och fortbilda sig kulturellt och yrkesmässigt. Arbetstiden skall så långt möjligt anpassas efter detta. Minst en dag i veckan skall vara ledig, minst en dag i månaden skall den lediga dagen vara en söndag. Fickpengar skall betalas av värdfamiljen och summan skall anges i avtalet. Arbetstiden skall i allmänhet inte överstiga 5 timmar per dag.
  6. De försäkringar som inte täcks av värdlandets socialförsäkringslagstiftning skall tecknas och bekostas av värdfamiljen.
  7. Uppsägningstid är 14 dagar. Om någon av parterna missköter sig eller om andra allvarliga omständigheter föreligger, kan uppsägning ske med omedelbar verkan.

Källa: www.ams.se

Många familjer slarvar med dina rättigheter. Var noga med att du och din familj skriver kontrakt, och att din familj deklarerar ditt arbete. Kom ihåg att familjen ansvarar för att du får en täckande försäkring (mutuelle) och att du skrivs in i det statliga socialförsäkringssystemet (securité sociale) och får ett försäkringskort (carte vitale) hos den franska försäkringskassan (CPAM). Allt arbete som inte ingår i det kontrakt ni skrivit skall betalas med timlön. För mer information besök AMS. Under fliken utland kan du få mer information samt ladda ner förslag till kontrakt. Skriv inte på ett kontrakt om du inte förstår innehållet. Leva i Paris kan hjälpa dig med översättning och råd. Skicka ett mail eller skriv ett inlägg på forumet!

Vad tyckte du?
[snitt: 0]

Leva i Paris

Leva i Paris är en Parisguide lite utöver det vanliga. Vi vänder sig inte främst till de mångtaliga turister som varje år vill möta våren, sommaren eller kanske hösten i Paris, utan till dig som har planerat att stanna lite längre tid än över ett veckoslut. Leva i Paris vill vara en hjälpande hand i den administrativa djungeln och hjälpa dig att orientera dig mellan la Sécu och la CAF.

Du gillar kanske också...