Att jobba på franska – språkkrav

Enlig den gemensamma lagstiftningen för de 27 EU-länderna har samtliga EU-medborgare rätt att arbeta på lika villkor som den inhemska befolkningen.  Att kräva vissa utsatta språkkunskaper för ett arbete är dock lagligt. Kraven får inte vara orimliga utan skall vara anpassade efter vad som rimligvis kan krävas för att arbetsuppgifterna skall kunna utföras på ett tillfredställande sätt.  Det är inte tillåtet att kräva att du förvärvat dina franskkunskaperi Frankrike, utan svenska bevis på dina kunskaper skall räcka. Det är inte heller tillåtet att kräva att du har franska som modersmål.

Många är oroliga för att de inte talar tillräckligt bra franska för att skaffa ett jobb i Frankrike. Av erfarenhet vet vi att det, trots bristfälliga språkkunskaper, i många fall går att få jobb på caféer, butiker och liknande arbetsplatser. Leva i Paris råd är: våga! Det bästa sättet att lära sig franska är att arbeta i en fransktalande miljö.

Vad tyckte du?
[snitt: 0]

Leva i Paris

Leva i Paris är en Parisguide lite utöver det vanliga. Vi vänder sig inte främst till de mångtaliga turister som varje år vill möta våren, sommaren eller kanske hösten i Paris, utan till dig som har planerat att stanna lite längre tid än över ett veckoslut. Leva i Paris vill vara en hjälpande hand i den administrativa djungeln och hjälpa dig att orientera dig mellan la Sécu och la CAF.

Du gillar kanske också...