Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslösförsäkringen i Frankrike är obligatorisk. Ungefär två tredjedelar av A-kasseavgiften betalas av din arbetsgivare, resten dras av din lön. Ansökan om arbetslöshetsersättning görs hos ASSEDIC. De behandlar din förfrågan och bedömer om du är berättigad till ersättning.

Du har i Frankrike inte rätt till arbetslöshetsersättning om du säger upp dig utan enbart om du blir avskedad eller uppsagd. Du har normalt rätt till arbetslöshetsersättning om du har arbetat och bidragit till arbetslöshetskassan under 6 månader de senaste 18 månaderna. Det finns en möjlighet att tillgodoräkna sig bidrag till arbetslöshetskassa som betalats i annat EU-land under vissa förutsättningar. Om du före avresan till Frankrike uppfyllt kraven för arbetslösersättning har du möjlighet att under en tremånadersperiod få ersättning från Sverige och den svenska försäkringskassan. För att kunna göra detta krävs att du ansöker om ett E 303-intyg. Detta görs hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Här kan du finna en blankett för aktuellt ändamål. Om du registrerar dig på ASSEDIC inom sju dagar från det datum som står angivet som avresedag i intyg E303 (punkt 3) får du ersättning från intygets första giltighetsdag, annars får du ersättning först från den dag du registrerar dig.

Ta med följande handlingar till ASSEDIC:

  • Pass
  • Kontobevis (RIB, Relevé d’Identité Bancaire)
  • Elräkning eller annat som bekräftar din bostadsadress.

Ersättningen ska betalas ut av myndigheten i det land du befinner dig i enligt EU-rättsliga regler. Det är viktigt att du kontrollerar att du får den ersättning du har rätt till från ASSEDIC för retroaktiva utbetalningar kan ej ske i efterhand från Sverige. Se till att du vid registreringen får ett bevis på att detta gjorts om det senare skulle uppstå problem med utbetalningen. Om du åker tillbaka till Sverige och fortfarande är arbetslös måste du återanmäla dig på arbetsförmedlingen. Avanmäl dig hos ASSEDIC innan avresan och se till att de fyller i del E 303/5 som du ska skicka till din svenska arbetslöshetskassa.

Vad tyckte du?
[snitt: 0]

Leva i Paris

Leva i Paris är en Parisguide lite utöver det vanliga. Vi vänder sig inte främst till de mångtaliga turister som varje år vill möta våren, sommaren eller kanske hösten i Paris, utan till dig som har planerat att stanna lite längre tid än över ett veckoslut. Leva i Paris vill vara en hjälpande hand i den administrativa djungeln och hjälpa dig att orientera dig mellan la Sécu och la CAF.

Du gillar kanske också...