Anställningsformer, rättigheter och skyldigheter

Det finns två typer av anställningsformer i Frankrike: CDI: Contrat durée Indéterminée (tillsvidareanställning) och CDD: Contrat durée déterminée (tidsbegränsad anställning).

Läs noggrant ditt kontrakt innan du skriver på ditt anställningsavtal. Om du inte förstår, be om hjälp. Leva i Paris ställer gärna upp!

En anställning inleds ofta med minst en månads provanställning (période d’essai). Arbetsgivaren måste uppge om du först provanställs. Får du inga uppgifter om dylik anställningsform ska anställningen betraktas som CDI. Lagstadgad minimilön per timme i Frankrike är 9,43 € brutto (mars 2013). Arbetsveckan är 35 timmar lång. Månadslönen blir därmed 1430,22 €. Man kallar ett minimilönavtal för SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) och en anställt med likartade lönevillkor är ej skyldig att betala inkomstskatt. Däremot tillkommer ett avdrag för sociala avgifter (charges sociales) på dryga 20 procent.

De sociala avgifterna innebär att du betalar för den allmänna sjukförsäkringen (l’assurance maladie), en pensionsavgift (la retraite) och en arbetslöshetsförsäkring (l’assurance chômage) vilket är en obligatorisk a-kassa. Erbjuds du ett tidsbegränsat kontrakt kan du, liksom i Sverige, ha rätt till semesterersättning och vissa andra förmåner. Om du tjänar mer än minimilönen observera att skatteavdraget inte sker direkt från din lön. För att undvika fordringsbrev var noga med att undersöka hur mycket du ska betala i skatt. Skatten för det första året i Frankrike skall betalas in i september året efter.

Vad tyckte du?
[snitt: 0]

Leva i Paris

Leva i Paris är en Parisguide lite utöver det vanliga. Vi vänder sig inte främst till de mångtaliga turister som varje år vill möta våren, sommaren eller kanske hösten i Paris, utan till dig som har planerat att stanna lite längre tid än över ett veckoslut. Leva i Paris vill vara en hjälpande hand i den administrativa djungeln och hjälpa dig att orientera dig mellan la Sécu och la CAF.

Du gillar kanske också...