Här kan du träffa andra svenskar!

Många svenska ungdomar som kommer till Paris för att plugga eller jobba vill snabbt få kontakt med andra svenskar för att bygga upp ett nätverk och ha några att hänga med. Många är också de som kontaktar Leva i Paris med just detta syfte. För att underlätta för er nyblivna parisare vill vi på LIP därför gärna ta initiativ och starta upp en svenskgrupp.  Intresserade inbjudes att bli medlem i Leva i Paris facebookgrupp.

Här kan ni kan ni ta kontakt och prata med varandra. Om tillräckligt intresse finns kan LIP ta ansvar för att organisera en träff på något café eller någon bar.

Eventuellt kommande träffar kan läggas upp som evenemang på Facebook.