Söka Jobb

Att jobba på franska – språkkrav

Enlig den gemensamma lagstiftningen för de 27 EU-länderna har samtliga EU-medborgare rätt att arbeta på lika villkor som den inhemska befolkningen.  Att kräva vissa utsatta språkkunskaper för ett arbete är dock lagligt. Kraven får inte vara orimliga utan skall vara anpassade efter vad som rimligvis kan krävas för att arbetsuppgifterna skall kunna utföras på ett tillfredställande sätt.  Det är inte...

Söka jobb i Paris

Om du vill registrera dig som arbetssökande i Frankrike ska du vända dig till ASSEDIC (Association pour l’emploi dans l’Industrie et le Commerce). På deras hemsida finner du adresser till kontor nära dig. L’ASSEDIC är ansvariga för arbetslöshetskassan. Kom ihåg att det är viktigt att du kan identifiera dig när du besöker L’ASSEDIC, helst med pass. När du registrerat dig på ASSEDIC kan ...

Praktisera i Paris

Många franska ungdomar skaffar sig arbetserfarenhet som praktikanter. För att få påbörja en praktik i Frankrike krävs en ”convention de stage”, ett praktikavtal. För att få denna ”convention de stage” måste du vara inskriven vid ett universitet, en högskola  eller en yrkesskola i Frankrike eller i Sverige. Kontakta din skola för mer information.  Om du erbjuds en praktikplats där du ej...

Sign In

Lost Password

Powered by themekiller.com