Socialförsäkring

Graviditet och mammaledighet i Frankrike

Att vara gravid i Frankrike är en hel vetenskap. Rent allmänt så är skillnaden mellan Sverige och Frankrike att man här har en större valfrihet och därmed också ett större ansvar. Man inte bara kan, utan måste välja allt själv. Till att börja med finns ingen motsvarighet till MVC, utan man väljer själv gynekolog för läkarbesöken, sjukhus för förlossningen, lab för provtagningarna, radiolog för ult...

Europeiskt försäkringskort

Innan du åker utomlands måste du kontakta Försäkringskassan och beställa ett Europeiskt sjukvårdsförsäkringskort (EU-kortet). Detta kan göras on-line. EU-kortet visar att du är försäkrad (socialförsäkring) i Sverige och ger dig rätt till medicinskt nödvändig sjukvård till samma pris som franska medborgare. Vid en eventuell sjukhusvistelse får du vid uppvisande av kortet en reduktion på 80 procent ...

Den allmänna försäkringskassan (Sécurité Sociale eller Sécu i folkmun) är en statlig organisation som har samma syfte i Frankrike som i Sverige, men som fungerar på ett annorlunda sätt. Poängen är förstås att ersätta medborgarna för vårdkostnader samt att ta hand om arbetslöshet, pensioner, olyckor, dödsfall etc. Sécurité Sociales ”vårdavdelning” svarar för vården och lovar alla en ersättning (doc...

Privata försäkringskassor – Mutuelle

I Frankrike ersätter den allmänna försäkringskassan (Sécurité Sociale) endast ett begränsat belopp av den reella sjukvårdskostnaden. De privata försäkringskassorna (Mutuelle) kan ge dig tillbaka pengarna för resterande kostnader. En privat försäkringskassa är således ett komplement till ”La Sécu” och erbjuder i huvudsak tilläggsförsäkringar för vård (inkluderat tandvård och optikertjänser) och pen...

Sign In

Lost Password

Powered by themekiller.com