Allmänt om fransk sjukvård

Allmänläkarna i Frankrike har i regel egna privata praktiker. Det svenska systemet med vårdcentraler har ingen direkt motsvarighet.  Sök efter läkare (medecins) inom ditt postnummerområde på Pages Jaunes för att hitta en läkare när dig. Du betalar själv kostnaderna för läkarbesök och läkemedel. En viss procent återbetalas sedan av den allmänna sjukförsäkringen i landet. Om du är inskriven i försäkringskassan och har fått ett försäkringskort, ett så kallat ”carte vitale”, kan vissa läkemedel, laboratoriebesök etc. direktsubventioneras vid uppvisande av detta kort.

För att se hur du skriver in dig i det allmänna sjukförsäkringssystemet läs mer i artikeln Sécurité sociale. Resterande belopp betalas av det personliga försäkringsbolaget om man har en sådan försäkring. Läs mer om ämnet i artikeln Mutuelle. Genom din privatförsäkring kan du också få ersättning för specialistläkarvård, tandläkare, psykologhjälp, glasögon, linser med mera. Om du inte är inskriven i det franska försäkringssystemet måste du skaffa ett europeiskt försäkringskort från Försäkringskassan innan du åker.

Observera också att du normalt inte har rätt att vara dubbelförsäkrad, det vill säga ha en fransk och en svensk försäkring samtidigt. För mer information kontakta den svenska försäkringskassan. Och om din sjukdom hindrar dig från att arbeta se till att läkaren ger dig ett läkarintyg ”Arrêt de travail” annars kommer du inte få någon sjukersättning.