Rättigheter

Graviditet och mammaledighet i Frankrike

Att vara gravid i Frankrike är en hel vetenskap. Rent allmänt så är skillnaden mellan Sverige och Frankrike att man här har en större valfrihet och därmed också ett större ansvar. Man inte bara kan, utan måste välja allt själv. Till att börja med finns ingen motsvarighet till MVC, utan man väljer själv gynekolog för läkarbesöken, sjukhus för förlossningen, lab för provtagningarna, radiolog för ult...

Personer med medborgarskap i ett EU/EES land eller Schweiz behöver inte längre ansöka om uppehållstillstånd vid flytt till Frankrike, ej heller behövs något arbetstillstånd. Det är dock fortfarande möjligt att ansöka om ett uppehållstillstånd. Det gör man hos kommunen (préfecture), i stadshuset (Hôtel de Ville) eller på den lokala polisstationen. Ta med dig: Giltigt pass Tre passfoton Något som be...

Inom EU gäller fri rörlighet på arbetsmarknaden. Det innebär att du inom dessa länder har rätt att söka och ta arbete utan att ha arbetstillstånd. De flesta jobb kräver att du kan tala, skriva och förstå språket, men det finns också många arbeten inom restaurang, hotell och handel där man ej har så höga språkkrav. Du kan läsa mer om språkkrav här.

Det finns två typer av anställningsformer i Frankrike: CDI: Contrat durée Indéterminée (tillsvidareanställning) och CDD: Contrat durée déterminée (tidsbegränsad anställning). Läs noggrant ditt kontrakt innan du skriver på ditt anställningsavtal. Om du inte förstår, be om hjälp. Leva i Paris ställer gärna upp! En anställning inleds ofta med minst en månads provanställning (période d’essai). Arbetsg...

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslösförsäkringen i Frankrike är obligatorisk. Ungefär två tredjedelar av A-kasseavgiften betalas av din arbetsgivare, resten dras av din lön. Ansökan om arbetslöshetsersättning görs hos ASSEDIC. De behandlar din förfrågan och bedömer om du är berättigad till ersättning. Du har i Frankrike inte rätt till arbetslöshetsersättning om du säger upp dig utan enbart om du blir avskedad eller uppsagd....

Sign In

Lost Password

Powered by themekiller.com