Svenska skolor i Paris

Svenska skolan i Paris Svenska skolan i Paris (Ecole suédoise à Paris)  ligger i 17:e arrondissement och följer svenska skolverkets kurs- och läroplan. Skolan erbjuder fullständig grundskoleutbildning och samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga gymnasieprogram.

Här finns även förskoleverksamhet för barn över 3 år. Undervisningen bedrivs i samma lokaler som den svenska kyrkan.

Skolan erbjuder även svenskundervisning på onsdagar för barn som normalt går i en fransk skola. Ta kontakt med skolan för mer information om kostnader och verksamhet.

Ecole suédoise à Paris (Google Maps)
9, rue Médéric
75017 Paris
Tél : +33-(0)1 46 22 31 05
Fax : +33-(0)1 46 22 31 61
svenska.skolan.paris@wanadoo.fr

Lycée International – Section Suédoise I Saint Germain-en-Laye, en förort till Paris, ligger Lycée International – Section Suédoise.
Det är en fransk skola som även bedriver svenskundervisning för barn i alla åldrar, från förskola till gymnasieskola.

Lycée International d’Hennemont (Google Maps)
section suédoise B.P. 230
78104 Saint-Germain en Laye
Tél : +33-(0)1 34 51 77 38
Fax : +33-(0)1 34 51 45 24
kontoret@svenska-sektionen.fr