Bostadsskatt och obligatorisk hemförsäkring

Det är mycket viktigt att du försäkrar din lägenhet när du flyttar in. Även när du bor i en hyresrätt anvarar du för eventuella skador som uppkommer på din lägenhet. Om din grannes tvättmaskin svämmar över och du kommer hem och finner ditt vardagsrum under vatten är det inte din grannes försäkringsbolag som kommer betala för skadorna, inte heller din hyresvärds, utan det är DU och ditt försäkringsbolag som är ansvariga. Därför är det mycket viktigt att du är välförsäkrad.

Att skatta för sin bostad är i Frankrike obligatoriskt, även för dig som bor i hyresrätt. Skatten beräknas på den bostad där du bor vid årsskiftet. Mer information finns här.