Praktisera i Paris

Många franska ungdomar skaffar sig arbetserfarenhet som praktikanter. För att få påbörja en praktik i Frankrike krävs en ”convention de stage”, ett praktikavtal. För att få denna ”convention de stage” måste du vara inskriven vid ett universitet, en högskola  eller en yrkesskola i Frankrike eller i Sverige.

Kontakta din skola för mer information.  Om du erbjuds en praktikplats där du ej behöver uppvisa en ”convention de stage”, kan det handla om svartarbete. Med andra ord är du som arbetstagare i detta fall helt oförsäkrad. Din arbetsgivare är, om din praktik överstiger en period av 2 månader under ett och samma läsår, tvungen att ge dig viss ekonomisk ersättning. Det rör sig om cirka 30% av den franska minimilönen. Aktuelölt minimibelopp för praktiklön uppgår till  436,05 € i månaden.

Du kan läsa mer om dina rättigheter som praktikant på hemsidan Service Public.