Arbetstillstånd

Inom EU gäller fri rörlighet på arbetsmarknaden. Det innebär att du inom dessa länder har rätt att söka och ta arbete utan att ha arbetstillstånd. De flesta jobb kräver att du kan tala, skriva och förstå språket, men det finns också många arbeten inom restaurang, hotell och handel där man ej har så höga språkkrav. Du kan läsa mer om språkkrav här.